Garnfiske med trål, med måker i lufta

Om utvalget

Naturrisikoutvalget ble oppnevnt av regjeringen 22. juni 2022 og skal levere sin utredning (NOU) innen 1. februar 2024. Utvalget skal beskrive begrepet naturrisiko, vurdere hvordan norske næringer og sektorer er og kan bli berørt av tap av natur og naturmangfold og se på hvordan berørte aktører i Norge kan analysere og håndtere naturrisiko på best mulig måte.