Gi innspill

Utvalget skal etter behov innhente synspunkter og innspill fra berørte aktører i Norge. På denne siden kan alle som ønsker det gi innspill til utvalgets arbeid.

Tirsdag 28. februar kl. 1000-1115 gjennomførte naturrisikoutvalget et webinar for å orientere om arbeidet og for å invitere til å gi skriftlige innspill etter webinaret. Mer informasjon om webinaret finnes under fanen «Aktuelt» på denne nettsiden.

På webinaret orienterte utvalgsleder Aksel Mjøs om bakgrunnen for utvalget og om utvalgets mandat og sammensetning. Mjøs presenterte til slutt en del spørsmål på områder hvor utvalget ønsker skriftlige innspill. På denne lenken finner du Aksels presentasjon fra webinaret. Spørsmålene han presenterte er listet nederst på siden. Fristen for innspill ble satt til fredag 24. mars.

Utvalget tar gjerne i mot flere innspill, og de kan gis løpende på denne nettsiden.

Supplerende dokumentasjon kan sendes til utvalgets sekretariat ved finn.kateras@kld.dep.no. Dere må gi beskjed om det er informasjon som ikke skal spres videre enn til sekretariatet og utvalget.

Utvalget vil gå gjennom alle innspill som kommer og se hvordan de bør brukes. Utredningen vil liste hvem som har gitt innspill, men vil ikke gå gjennom eller kommentere de enkelte innspillene i utredningen.

Noen innspill kan det være aktuelt å bruke som eksempler i utredningen. Utvalget vil vi ta kontakt dersom det er aktuelt eller om vi ser ting vi ønsker å høre mer om.

De åtte spørsmålene utvalget særlig ønsker innspill på er:

HVORDAN NORSKE AKTØRER SER PÅ NATURRISIKO I DAG

1. Når og hvordan opplever dere naturrisiko som vesentlig for deres virksomhet? Hva er mest vesentlig, avhengighet av natur, påvirkning på natur eller andre forhold?

2. På hvilke måter kan deres virksomhet bli påvirket av endringer i naturen og ressursgrunnlaget i Norge eller i andre land? Hva er mest vesentlig, kobling direkte til egen virksomhet eller indirekte via verdikjeder?

3. På hvilke områder bør deres virksomhet være forberedt på å møte endringer i myndighetenes regelverk? Hva med andre rammevilkår, inkludert markedsforhold, teknologi og holdningsendringer?

HVORDAN VURDERER OG HÅNDTERER NORSKE AKTØRER NATURRISIKO

4. Håndterer deres virksomhet naturrisiko i dag? Er dette i så fall formalisert eller håndteres det på annet vis? Hvordan er det i så fall koblet til klimarisiko og andre former for bærekraftsrisiko?

5. Hva slags styringsverktøy og datagrunnlag trenger dere for å vurdere naturrisiko bedre enn i dag? Hva kan myndighetene gjøre for å sette dere bedre i stand til å vurdere naturrisiko?

6. Hva slags dilemmaer møter dere i beslutninger som berører natur og naturrisiko?

7. Hvilke planer har dere om å ta mer hensyn til naturrisiko? I så fall, hvordan og hvorfor?

SUPPLERENDE DOKUMENTASJON

8. Har dere dokumentasjon som kan være relevant for utvalget?