Gi innspill

Utvalget skal etter behov innhente synspunkter og innspill fra berørte aktører i Norge. På denne siden kan alle som ønsker det gi innspill til utvalgets arbeid.

Utvalget vil senere i 2023 invitere aktuelle interessenter til å gi mer konkrete innspill. Informasjon om dette vil bli presentert på denne siden.