Kontakt

Utvalgets sekretariat avsluttet sitt arbeid i i februar 2024.

Hvis du har spørsmål om utvalgets arbeid kan du sende en e-post til Klima- og miljødepartementet, på adressen postmottak@kld.dep.no.