Kontakt

Klima- og miljødepartementet er ansvarlig for utvalgets sekretariat.

Sekretariatet ledes av Finn Katerås, utredningsleder i Klima- og miljødepartementet.

Kontaktpunkter i sekretariatet er:

Finn Katerås finn.kateras@kld.dep.no

Eli Marie Næss Eli-Marie.Nass@kld.dep.no