Om sekretariatet

Klima- og miljødepartementet er ansvarlig for utvalgets sekretariat.

Sekretariatet ledes av Finn Katerås, utredningsleder i Klima- og miljødepartementet.

Øvrige medlemmer i sekretariatet er:

Eli Marie Næss, Klima- og miljødepartementet

Stian Rein Andresen, Klima- og miljødepartementet

Bent Arne Sæther, Klima- og miljødepartementet (ut januar 2023)

Vegard Hole Hirsch, Finansdepartementet

Ivar Ekanger, Landbruks- og matdepartementet

Erland Røsten, Samferdselsdepartementet

Eivind Dale, Kommunal- og distriktsdepartementet

Christian Lund Sørensen, Nærings- og fiskeridepartementet

Kristin Haugen, Norges vassdrags- og energidirektorat

Kirsten Grønvik Bråten, Miljødirektoratet (fra mars 2023)