Aktuelt

Naturrisikoutvalget hadde webinar 28. februar og inviterte til å gi skriftlige innspill

Naturrisikoutvalget gjennomførte tirsdag 28. februar kl. 1000-1115 et webinar for å orientere om arbeidet og for å invitere til å gi skriftlige innspill. Litt over 120 personer deltok, fra bl.a. bransjeorganisasjoner, bedrifter, offentlige etater, miljøorganisasjoner og forsknings- og kunnskapsmiljøer.

På webinaret orienterte utvalgsleder Aksel Mjøs om bakgrunnen for utvalget og om utvalgets mandat og sammensetning. Mjøs presenterte åtte spørsmål på områder hvor utvalget ønsker skriftlige innspill. Spørsmålene er listet opp på denne nettsiden under fanen «Gi innspill». Frist for innspill i denne runden er 24. mars.

denne lenken finner du presentasjonen som utvalgsleder Aksel Mjøs holdt på webinaret.

Mer informasjon om webinaret finnes på Klima- og miljødepartementets nettsider.

Oversikt over aktuelle prosesser og dokumenter knyttet til naturrisiko

Mandatet for naturrisikoutvalget sier at utvalget skal gjøre seg kjent med og beskrive relevant regelverk, relevante initiativ og relevant litteratur nasjonalt, i andre land og internasjonalt. Under finner du et dokument som gir en første oversikt over prosesser og dokumenter som kan være relevante og aktuelle for utvalgets arbeid. Målet er å vise hva som finnes per 1. november 2022 av materiale og prosesser, som igjen kan bidra med grunnlag for innhold i NOU-en og diskusjon om hva som bør jobbes videre med.

Du kan gjerne gi innspill hvis du kjenner til andre aktuelle prosesser og dokumenter som naturrisikoutvalget bør være kjent med.

Oversikt over aktuelle prosesser og dokumenter knyttet til naturrisiko (per 1.11.22)