Aktuelt

Oversikt over aktuelle prosesser og dokumenter knyttet til naturrisiko

Mandatet for naturrisikoutvalget sier at utvalget skal gjøre seg kjent med og beskrive relevant regelverk, relevante initiativ og relevant litteratur nasjonalt, i andre land og internasjonalt. Under finner du et dokument som gir en første oversikt over prosesser og dokumenter som kan være relevante og aktuelle for utvalgets arbeid. Målet er å vise hva som finnes per 1. november 2022 av materiale og prosesser, som igjen kan bidra med grunnlag for innhold i NOU-en og diskusjon om hva som bør jobbes videre med.

Du kan gjerne gi innspill hvis du kjenner til andre aktuelle prosesser og dokumenter som naturrisikoutvalget bør være kjent med.

Oversikt over aktuelle prosesser og dokumenter knyttet til naturrisiko (per 1.11.22)