NIBIO Norsk institutt for bioøkonomi

Vedlagt høringsinnspill på vegne av NIBIO.

Sendt inn fra Jens Wollebæk.

Horingsinnspill-til-Naturrisikoutvalget.pdf