Sabima

Verktøykasse med veiledende rammeverk og hjelpemiddel

I løpet det siste halve året har PwC og Sabima jobbet med å etablere en verktøykasse for å hjelpe virksomheter med å møte naturrisiko og økte krav knyttet til natur og arealbruk. Flere store aktører, som Borregaard, Veidekke, OBOS, KLP, Nye Veier, Østfold Energi, Mainstream Renewable Power, WWF og Zero er inne i prosjektet som bidragsytere og sparringspartnere.

Vi forventer å presentere våre funn i løpet av våren 2023, og orienterer kort om hovedlinjene her.

Miljøorganisasjonen Sabima, som jobber for å stanse tapet av naturmangfold i Norge, og PwC, skal utarbeide en samlet verktøykasse med hjelpemidler som virksomheter enkelt kan ta i bruk når de skal begynne å jobbe aktivt med å forstå naturrisiko og sette gode mål for deres virksomhet. Dette vil blant annet inkludere et veiledende rammeverk for hvordan et selskap kommer i gang med å danne en robust strategi for naturpositiv omstilling, en oversikt over gode datakilder og nyttige hjelpemidler for å analysere naturrisiko og en samlet beskrivelse av de viktigste rammeverkene og kravene (globalt og regionalt) som gir føringer for næringslivet.

Tap av naturmangfold er en akutt utfordring for livet på kloden, også i Norge. Trendene de siste årene er at det er mer fokus på natur og naturrisiko. I den årlige oversikten til World Economic Forums (WEF) over det globale risikolandskapet var natur involvert i tre av de ti største utfordringene for verden fremover.

I vårt arbeid har vi tatt utgangspunkt i å skape en felles forståelse av begrep, rammeverk og initiativer som til sammen er med på å etablere hvordan næringslivet skal forholde seg til dette temaet. I lys av dette har vårt prosjekt mål om å svare på følgende spørsmål:

1. Hva er naturrisiko? Det er behov for å etablere en felles forståelse av ulike begrep som brukes om og rundt naturrisiko og hvilken betydning dette har for norske virksomheter.

2. Hva er status for arbeid med naturrisiko i dag? Vi ønsker å få en oversikt over hvordan norske virksomheter forholder seg til naturrisiko i dag og sendte derfor ut en spørreundersøkelse til næringslivet for å samle inn innsikt om dette.

3. Hvilke tiltak og virkemidler vil kreves for å både vurdere naturrisiko, samt sette virksomheter i stand til å minimere risiko? Vi ønsker å belyse ulike eksempler på naturrisiko for norsk næringsliv, samt synliggjøre hvilke tiltak og virkemidler kan ta oss bort fra tap av naturmangfold og begrense naturrisiko.

4. Hva betyr naturrisiko for næringslivet i praksis? Vi ønsker å bidra til å øke kunnskap og komme med gode forslag til løsninger som kan få praktisk betydning, hovedsakelig ved å etablere et veiledende rammeverk som virksomheter kan enkelt ta i bruk.

Vi ser frem til å dele rapporten med utvalget når den er klar.

Mvh Erlend Bjørklund (PwC) og Anne Breistein (Sabima)