Den norske veterinærforening

Den norske veterinærforening ønsker på vegne av våre medlemmer å formidle kommentarer til spørsmålene 2, 4 og 8 av de spørsmålene utvalget særlig ønsker innspill på.
Veterinærforeningen organiserer majoriteten av landets veterinærer. Disse har sitt daglige virke knyttet til dyrehelse, dyrevelferd, mattrygghet og folkehelse og er spredt over hele landet.

Innspillene ligger i vedlagt pdf-fil. Spilt inn fra Marie.

Naturrisikoutvalget-innspill-230323.pdf