LHL

Hei,

LHLs innspill til Naturrisikoutvalget ligger ved som vedlegg. Spørsmål kan rettes til undertegnede.

Takk for muligheten til å bidra med innspill.

Med vennlig hilsen,
Vivian Lam

Innspill-til-Naturrisikoutvalget.pdf