Norges Fiskarlag

Vennligst se vedlegg. Sendt inn av Maria Pettersvik Arvnes

Innspill-til-Naturrisikoutvalget-svar-pa-atte-sporsmal.pdf