SeaBee

SeaBee er et prosjekt finansiert av Forskningsrådet for å utvikle dronebaserte tjenester for bruk i kyst- og vannforskning, kartlegging og overvåking av arter og naturtyper, alge- og dyresamfunn og menneskeskapte påvirkninger. Dette er en blågrønn satsing av verdi for forskningsmiljøer, forvaltningen og kystindustrier i hele landet. Prosjektet kan bidra med data og kunnskap til for eksempel naturkonsekvensanalyser, overvåkning av vernede områder og sårbar natur samt bærekraftig forvaltning av naturressurser.

Levert av Marianne Johansen.

Innspill-SeaBee-dronebasert-naturkartlegging.pdf