Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Vedlagt følger innspill fra Tekna til utvalgets arbeid. Et innspill om Teknas egen håndtering av naturrisiko sendes separat via utvalgets e-post, da det bare er mulig å laste opp en fil i dette skjemaet. Levert av Anita Sandnes Andresen.

20230324-Innspill-til-Naturrisikoutvalgets-arbeid.pdf

20230324-Innspill til naturrisikoutvalget – Teknas håndtering av naturrisiko.pdf