NHO Reiseliv

Innspill levert inn fra Ole Michael Bjørndal 4. april.

NHO-Reiseliv_naturrisikoutvalget.pdf