Naturviterne

Innspill levert av Anders Skrede på e-post til sekretariatet 18. april 2023.

Rapporten fra Menon fra mars 2023 som det vises til i innspillet er tilgjengelig på Størrelse teller: En kartlegging av kommunale og fylkeskommunale fagmiljøers attraktivitet i Norge

2023-Naturviterne-Innspill-til-naturrisikoutvalget-endelig.pdf