Den Norske Turistforening

Sjå vedlagte uttale frå DNT.

DNT_uttale-til-naturrisikoutvalet.pdf