Havforskningsinstituttet

Vedlagt oversendes innspill fra Havforskningsinstituttet.

Innsendt av Turid Stamnesfet.

Horingssvar-Naturrisikoutvalget-Havforskningsinstituttet-frist-06102023-final.pdf