SEB Norge

Innspill levert på e-post 14. mars 2023 til sekretariatet fra Ben Powell, Head of Sustainable Banking, SEB Norway 1. Når og hvordan opplever dere naturrisiko som vesentlig for deres virksomhet? Hva er mest vesentlig, avhengighet av natur, påvirkning på natur eller andre forhold? Relevant nature risks: We identified sectors in our credit portfolio with the…

Naturviterne

Innspill levert av Anders Skrede på e-post til sekretariatet 18. april 2023. Rapporten fra Menon fra mars 2023 som det vises til i innspillet er tilgjengelig på Størrelse teller: En kartlegging av kommunale og fylkeskommunale fagmiljøers attraktivitet i Norge 2023-Naturviterne-Innspill-til-naturrisikoutvalget-endelig.pdf

Norges Skogeierforbund

Innspill levert på e-post fra Hans Asbjørn K. Sørlie 8. april. Innspill-Naturrisikoutvalget_-Norges-Skogeierforbund.pdf

NHO Reiseliv

Innspill levert inn fra Ole Michael Bjørndal 4. april. NHO-Reiseliv_naturrisikoutvalget.pdf

Pelagisk Forening

Se vedlegg – levert av Mia Høgi. 230405-Naturrisikoutvalget.pdf

NORSKOG

Se vedlagte innspill fra NORSKOG. innspill-naturrisikoutvalget.pdf

Anders Nyhuus

Se vedlagte dokument med innspill og svar på spørsmålene. Naturrisikoutvalget_horingsinnspill.pdf

Fornybar Norge

Naturrisikoutvalget https://naturrisikoutvalget.no/ Vår dato 24. mars 2023 – levert av Vegard Pettersen Deres dato: [Dato] Vår referanse [Ref. nr.] Deres referanse [Ref. nr.] Fornybar Norges innspill til Naturrisikoutvalget Naturrisikoutvalget ble oppnevnt av regjeringen i juni 2022 og skal levere sin utredning (NOU) innen 31. desember 2023. Naturrisikoutvalget gjennomførte tirsdag 28. februar et webinar for å…

Equinor

Innspill på vegne av Equinor – levert av Peter Greve HVORDAN NORSKE AKTØRER SER PÅ NATURRISIKO I DAG 1. Når og hvordan opplever dere naturrisiko som vesentlig for deres virksomhet? Hva er mest vesentlig, avhengighet av natur, påvirkning på natur eller andre forhold? Equinor opplever påvirkning på natur som mest vesentlig i denne sammenheng. Vår…

Sjømat Norge

Se vedlagt fil – levert av Randi Grøntvedt Innspill-til-naturrisikoutvalget-fra-Sjomat-Norge.pdf

Side 1 av 3
123