Norges Triatlonforbund

Norges Triatlonforbund er medlem av Europe og World Triathlon. Flere av våre internasjonale konkurranser og mesterskap har blitt eksponert til hendelser rundt klima i 2023 . Dette har sterkt påvirket oss som idrett og vi ser også at det er noe vi blir nødt til å forholde oss til i årene fremover. Vi svømmer primært…

John Eirik Grova

Sendes i personlig kapasitet: Innspillet relaterer til den sosiale dimensjonen av naturrisiko i globale verdikjeder som norske selskaper er en del av. Rapporten bør referere til risiko for menneskerettighetsforsvarere og forsvarere av natur, inkludert ledere for urfolksgrupper og andre, som utsettes for alvorlige trusler i forbindelse med næringsaktivitet som bidrar til nedbygging og ødeleggelse av…

SEB Norge

Innspill levert på e-post 14. mars 2023 til sekretariatet fra Ben Powell, Head of Sustainable Banking, SEB Norway 1. Når og hvordan opplever dere naturrisiko som vesentlig for deres virksomhet? Hva er mest vesentlig, avhengighet av natur, påvirkning på natur eller andre forhold? Relevant nature risks: We identified sectors in our credit portfolio with the…

Naturviterne

Innspill levert av Anders Skrede på e-post til sekretariatet 18. april 2023. Rapporten fra Menon fra mars 2023 som det vises til i innspillet er tilgjengelig på Størrelse teller: En kartlegging av kommunale og fylkeskommunale fagmiljøers attraktivitet i Norge 2023-Naturviterne-Innspill-til-naturrisikoutvalget-endelig.pdf

Norges Skogeierforbund

Innspill levert på e-post fra Hans Asbjørn K. Sørlie 8. april. Innspill-Naturrisikoutvalget_-Norges-Skogeierforbund.pdf

NHO Reiseliv

Innspill levert inn fra Ole Michael Bjørndal 4. april. NHO-Reiseliv_naturrisikoutvalget.pdf

Pelagisk Forening

Se vedlegg – levert av Mia Høgi. 230405-Naturrisikoutvalget.pdf

NORSKOG

Se vedlagte innspill fra NORSKOG. innspill-naturrisikoutvalget.pdf

Anders Nyhuus

Se vedlagte dokument med innspill og svar på spørsmålene. Naturrisikoutvalget_horingsinnspill.pdf

Side 1 av 3
123