Eksfin Eksportfinansiering Norge

Innspill fra Eksfin Eksportfinansiering Norge 23/03/2023 (Marte Næss) HVORDAN NORSKE AKTØRER SER PÅ NATURRISIKO I DAG 1. Når og hvordan opplever dere naturrisiko som vesentlig for deres virksomhet? Hva er mest vesentlig, avhengighet av natur, påvirkning på natur eller andre forhold? Svar: • Vi påvirker natur indirekte gjennom våre finansieringer (lån og garantier til norske…

NORCE

Klimatilpasning som risiko og mulighet for natur i Norge Som følge av klimaendringer har det oppstått et stort behov for omfattende klimatilpasninger slik som flomsikring. Tradisjonelt har slike tiltak hatt svært negative konsekvenser for miljøforhold i vassdrag (kanalisering, kraftutbygging, forskj. former for regulering inkl flomtuneller). Det blir vanskelig og ofte umulig å oppnå Norges miljømål,…

Sabima

Verktøykasse med veiledende rammeverk og hjelpemiddel I løpet det siste halve året har PwC og Sabima jobbet med å etablere en verktøykasse for å hjelpe virksomheter med å møte naturrisiko og økte krav knyttet til natur og arealbruk. Flere store aktører, som Borregaard, Veidekke, OBOS, KLP, Nye Veier, Østfold Energi, Mainstream Renewable Power, WWF og…

NIBIO

Vedlagt høringsinnspill på vegne av NIBIO. Sendt inn fra Jens Wollebæk. Horingsinnspill-til-Naturrisikoutvalget.pdf

Sametinget

Hei, Her er Sametingets uttalelse. Sendes også som digitalt brev. Mvh. Sámediggi Sametinget Andreas Stångberg juogushoavda/seksjonssjef Areála ja biras/Areal og miljø Ávjovárgeaidnu 50 N-9730 Kárášjohka telefuvdna: +47 78 48 42 28 Innspill-til-naturrisikoutvalgets-arbeid-Sametinget.pdf

Hei, verden!

Velkommen til Nettsteder Regjeringen. Dette er ditt første innlegg. Rediger eller slett det, og start bloggingen!